17 izlenme 12 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabakata vardığı maddeler iki ülkenin dışişleri bakanı tarafından açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık yedi saat süren görüşmesinin ardından mutabık kaldığı en önemli dört madde şöyle:

‘RUSYA ARABULUCU’
“Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.”

‘HUDUDA RUS DEVRİYELERİ GELİYOR’

“3 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan TürkiyeSuriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının TürkiyeSuriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç TürkRus ortak devriyeleri başlayacaktır.”

‘SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜNDE RUSYA DEVREDE’
“Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.“Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.”

USTA’NIN GÖREMEDİĞİ SİYASİ TUZAK
Emekli Albay Erdal Sarızeybek son kitabı ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak’ adlı eserini toplumu ve gelecek nesilleri bilgilendirmek amacıyla Facebook sayfasından yayınlamaya karar verdi. Bu amaçla sarizeybekbilgi.com web adresindeki siteyi aktif hale getirdi ve ilk olarak söz konusu kitabın önsözünü yayınladı.

‘USTA ERDOĞAN’

Kitabın adında geçen ‘Usta’ son 19 yıllık Türk siyasetine yön vermiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Siyasi Tuzak’ olarak adlandırdığı olaylar ise Erdoğan’ın ’yanıldık, aldatıldık, Rabbim affetsin’ dediği Türk Ordusuna karşı kurulan Ergenekon kumpası, derken 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi olaylarını ele alıyor.

‘TARİKAT’

Türkiye’nin hala çözemediği Fetö kumpaslarının iç yüzünü araştıran Sarızeybek, tarihin derinliklerine inerek küresel güç haline gelen Tarikat, onunla bağlantılı ABD ve İsrail ilişkilerinin bugüne kadar gün yüzüne çıkarmayan bağlantıları masaya seriyor ve çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. İşte tarihe not düşülen olaylar, kişiler, yer ve tarihlerin yer aldığı Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak;

' HER ŞEY ORTADA'

"Usta’nın Suriye politikasının sonuçlarına bakıldığında görülen manzara şu: PKK terör örgütünün coğrafyası Irak kuzeyiyle sınırlıydı ama artık sınırları aştı. Fırat’ın doğusuna yerleşti. Özerk yönetimlerle toprağın ve insanın yönetimini ele geçirdi. Halbuki 2002’de, PKK’lı teröristlerin sayısı iki üç bin idi, şimdi ise sayıları yüzbinlerin ötesinde.

ŞİMDİ TÜRKİYE İLE PKK/PYD’YE KARŞI İTTİFAK KURUYOR AMA KDP’Yİ KURAN STALİN
İlk büyük harpte Bolşevik İhtilali nedeniyle Sovyet Rusya savaştan çekilmiş dolayısıyla dağıtılan Osmanlı topraklarından pay alamadığı gibi Ortadoğu’ya da inememişti. İkinci Dünya Harbinde İran’ın kuzeyini işgal etmiş ancak Potsdam Konferansı kararı gereğince İran’dan çekilecekti. Bu durumda Sovyet Rusya enerji kaynakları zengini ve stratejik coğrafyaya sahip Ortadoğu’ya nasıl inecekti?

İKİNCİ DÜNYA HARBİ SONRASI TÜRKİYE’YE TEHDİT
Sovyet Devlet Başkanı Stalin, Türkiye üzerinden sıcak denizlere ve Ortadoğu’ya inmeyi planladı, sırf bu amaçla dostluk anlaşmasını feshedip Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı, üstüne de boğazlardan üs istedi ancak Marshall ve Truman yardımları ekonomik olarak Ortadoğu ülkelerine açılan Amerika, güvenlik şemsiyesi vaadiyle de başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere Ortadoğu’nun kapılarını Sovyet Rusya’ya kapatmayı başarmıştı.

ÇAR DELİ PETRO'DAN GÜNÜMÜZE AKDENİZ’DE ÜS HAYALİ
Dünyanın en zengin kaynaklarına sahip Ortadoğu’ya ve sıcak denizlere inmek emeli Ruslarda hiç değişmedi ta Çar Deli Petro’dan günümüze… Ancak Birinci Dünya Harbinde İngiltere, Fransa ve İtalya, İkinci Dünya Harbinde de Amerika be yine İngiltere Ortadoğu’nun tüm kapılarını Ruslara kapatmıştı. Sovyet Rusya’ya artık iki çıkış yolu kaldı; İlki Anadolu ve Boğazlar üzerinden sıcak denizlere açılmak, diğeri de İran üzerinden Ortadoğu…

Stalin bu sayılan amaçlarla Türkiye ile var olan dostluk anlaşmasını feshetmiş, üzerinde Kars ve Ardahan’ı istemiş, Boğazlardan da is istemişti ama Türkiye ABD ile ittifak kurunca, bu tehditler de boşa çıkmış, Boğaz Kapısı da Ruslara kapanmıştı. Tel yol artık İran’dı…

KDP’LER KURULUYOR, MOLLA MUSTAFA BARZANİ SAHNEDE
11 Ekim 1945’te, Molla Mustafa Barzani Irak hükümetine dsayanmayınca Şemdinli üçlü sınır noktasından İran’a geçiyordu ve bu sırada İran, İngilizRus işgali altındaydı…

Molla Mustafa İran’a geçmeden kısa bir süre önce, Sovyet Devlet Başkanı Stalin Sovyet yanlılarına haber göndermiş, İran’da, Azeri ve Kürt bölgelerinde yeni partiler kurulmasını istemişti. Bunlar demokrat partiler olacaktı, önceden yine aynı çizgide kurulmuş olan Tudeh ve JeKaf gibi partiler de kapatılacaktı. Stalin’in dediği gibi yapılmış, İran, Azerbaycan, ardından Irak ve Suriye’de peş peşe Sovyet yanlısı demokrat partiler açılmıştı…
25 Ağustos 1945’te, İran Kürdistan Demokrat Partisi(İKDP) kuruldu.

STALİN’İN İLK KURDUĞU PARTİ İKDP: İRAN KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ

İKDP’nin kurulmasından sonra, Hevi’nin Eylül 1942’de kurduğu ve halk arasında ‘JeKaf’ diye anılan ‘Komeley Jiyanewey Kürdistan(Komela)’ gizli örgütü dağıtıldı, üyelerinin büyük çoğunluğu KDP’ye geçti. İKDP’nin ilk toplantısına ilgi büyüktü; parti programı şuydu:

İLK KÜRESEL SİYASİ KÜRTÇÜLÜK’:MAHABAD
‘İran’daki Kürt halkı kendi yöresel işlerinin yönetimi için kendi hükümetlerini kurmakta özgür ve ülke İran devletinin çerçevesinde özerk olacak; Kürt dili eğitimde kullanılacak ve idari işlerde resmi dil olacak; Kürdistan yasama meclisleri seçimleri, İran anayasası gereğince hemen yapılacak, tüm devlet ve kamu denetimini ele alacaktır;

Bütün devlet memurları yerlilerden oluşacaktır; KDP, Azerbaycan’da yaşayan(Asuriler, Ermeniler vs) halklar ile kardeşlik ve birliği pekiştirmek için özel çaba harcayacak ve mücadelesini destekleyecektir; KDP, Kürdistan’daki çok zengin yer altı kaynaklarını işleterek Kürt halkının hayat seviyesini yükseltecek, halkın tarım ve ticaret hayatı ile sağlık ve eğitim durumlarını düzeltecektir’.

İran, Irak ve Türkiye’de siyasi Kürtçülerin bugün gündeme taşıdığı taleplerin geçmişi işte böylesi bir sürece dayanıyordu…

AZERBAYCAN KDP’Sİ
Eylül 1945’te de Azerbaycan Demokrat Partisi kuruldu.
Rusların bölgedeki Kürt aşiretleriyle arası iyiydi. Bu ilişkileri daha da geliştirmek adına 30 kadar Kürt ileri geleni ve aşiret reisi Sovyet Rusya’ya davet edilmişti. Heyet Bakü’de çok güzel karşılanmış, Azerbaycan Başbakanı Bakırof Azeri Kürt kardeşliğinden bahsederek onları gayet iyi de ağırlamıştı. Heyette Mahabad’dan Kadı Muhammed, Hacı Baba Şeyh ve Seyyid Muhammed Sıddık da yer almıştı. Sıddık, Şeyh Ubeydullah’ın oğlu; Seyit Abdulkadir’in yeğeniydi.

BARZANİ KDP’Sİ KURULUYOR

Demokrat parti kurma sırası şimdi Irak’a gelmişti…
16 Ağustos 1946’da, Irak Kürdistan Demokrat Partisi( IKDP)’ni kurdular.
Henüz İran’a geçmemiş Molla Mustafa’yı ‘başkan’ seçtiler.
H. Abdullah parti genel sekreteri olurken, Şeyh Latif ile Şeyh Ziyad genel başkan yardımcılığına getirildiler. Şeyh Latif, Şeyh Mahmud Berzenci’nin oğluydu.
Parti bir de yayın organı çıkarmayı kararlaştırdı; ‘Rızgari’.

1907 Barzani isyanı ile 1946 KDP Başkanı Barzani yan yana getirildiğinde, bu Barzanilerin siyasi Kürt hareketinin sahadaki silahlı ayağı olarak ta kırk yıl öncesinde seçilmiş oldukları artık görülebiliyor. 1912’de, Bedirhan, Baban ve Abdulkadir’le yola çıkan İstanbul’un Hevi’si, önce 1927’de ‘Hoybun’, ardından 1939’da ‘Yeni Hevi’ ve en nihayetinde, 1946’da, Rus modelinde Barzani’nin ‘KDP’si olmuştu.
Türkiye kendi KDP’sini görmek için 1963’ü bekleyecektir...

STALİN TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR
İran’da demokrat partileri kurmakla meşgul olan Sovyet Yönetimi aynı süreçte bakışlarını Türkiye’ye çevirmiş ve tehdit etmeye başlamıştı.
19 Mart 1945’de, 1925 tarihli TürkSovyet Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması’nı tek taraflı olarak feshettiğini bildiriyordu.

Sovyet Rusya bir adım daha ileri gidiyor, 7 Haziran 1945’de, yeni bir işbirliği ve savunma anlaşmasının imzalanabilmesi için Kars ve Ardahan’ın geri verilmesini, Boğazlarda da Sovyet üslerinin açılmasını istemeye başlıyordu. Sovyet Devlet Başkanı Stalin, 1918’in yarım kalmış hesabını görmek istiyordu.
Mesele buydu…

Öte yanda ABD Başkanı Truman, 5 Nisan 1945’de, Orta Doğu’daki devletlerin güvenlik ve barışlarının sağlanması gerektiğini söylüyor, bölgede artık ABD’nin de varlık göstereceğini işaret ediyordu.

İRAN’DA SOVYET İŞGALİNE SON

17 Temmuz’da, büyük harbin müstakbel galipleri Berlin yakınlarında, Potsdam’da yeniden bir araya geldiler. Toplantıya, ABD adına Truman, İngiltere adına Churchill, Sovyetler adına Stalin katıldı. İki önemli gündem maddesi vardı; Stalin’in Boğazlarda Sovyet üslerinin kurulması ve geçiş yönetiminde söz sahibi olmak istemesi ve işgal altındaki İran’ın durumu.

Önce Sovyetlerin Boğazlar konusundaki talebi görüşüldü; ABD ve İngiltere buna karşı çıktı, bir karara bağlanamadı, konu bir başka sefere ertelendi.
İran meselesine gelince, 1942’deki ittifak anlaşmasına göre İngiltere ve Sovyet Rusya’nın altı içinde İran’dan çekilmeleri gerekiyordu; İran’ın derhal boşaltılmasına karar verildi.
Bu kararla Sovyetler Yönetimi tıpkı Birinci Dünya Harbi’nde olduğu gibi dışlanıyor, Ortadoğu’nun yeni sahnesine bu kez ABDİngiltere çıkıyordu. İlk büyük harpte olduğu gibi oyun dışı kalmak istemeyen Stalin, karşı atağa geçerek İran’daki Türk ve Kürt kartlarını masaya açtı…

SOVYET DESTEĞİNDE BARZANİLER VE SEYİT ABDULKADİR ŞÜREKASI
11 Ekim 1945’te, Molla Mustafa Uşniye’nin Sino köyüne geldiğinde, Sovyet Rusya’nın bu hamleleri ve gerçek niyetinden haberi yoktu. Yoktu ama Irak’tan yanında da 9.000 sivil ile 1.200 silahlı adam getirmişti. Her halde bir bildiği vardı… Rus İşgal Komutanlığı hemen onlara yiyecek ve yer temin etti; Molla Mustafa Serdeşt bölgesindeki Mirava köyüne, Kardeşi Şeyh Ahmed’in ailesi ise İran’ın Mahabad kentine yerleştirildi.

Ruslarla bağlantıyı Seyit Abdullah Geylani sağlıyordu. Bu kişi, 1925’te Şemdinli’de askeri birlikleye saldıran ve subayları şehit eden Seyit Abdullah’ın oğlu, Seyit Abdulkadir’in torunuydu; Geylani soyadı büyük büyük dedesinden geliyordu.

SOVYET RUSYA MOLLA MUSTAFA BARZANİ’Yİ SİLAHLANDIRIYOR
Molla Mustafa’ya Kadı Muhammed’in yanında yer almasını bildirildi. Bir Kürt devleti kurulacaktı; gerekli silah ve teçhizat Soyvet Yönetimi tarafından verilecek, peşmergeler düzenli birliklere dönüştürülecekti…

Kasım 1945’de, bu silahlar Mahabad’a gönderildi, 1.200 parçadan oluşan makineli tüfek ve tabancalar peşmergelere Mahabad’ta teslim edildi. 15 60 yaş arasındaki Barzanilere Bruno marka tüfek ve makineli tüfek dağıtıldı. 1.500 kişilik bir kuvvet oluşturuldu ve üç birlik halinde gruplandırıldı. Ardından kurulması düşünülen Kürt devletinin savunulması için, Rus askeri danışmanları tarafından modern askeri bir eğitim verilmeye başlandı. 700 kişilik ayrı bir ihtiyat kuvveti ayrılarak savunma için Sakız bölgesine gönderildi.

Başkomutan Molla Mustafa Barzani idi, kendisine general rütbesi verilmişti.
Genç subaylar onun eliyle yeni rütbeler takıyordu, biri de Seyit Abdulkadir’in yeğeni binbaşı Seyyid Ahmed idi. Tarihte ilk kez bir Kürt devleti kurulacaktı, ordusu ise şimdiden hazırdı…

STALİN ÖNCE AZERBAYCAN’A EL ATIYOR
Yine Kasım 1945’te, İran’ın Azerbaycan bölgesinde Cafer Pişavari öncülüğünde bir komünist ayaklanması ortaya çıktı. İsyancılar, Tudeh Komünist Partisi üyeleriyle birlikte Tebriz’i ele geçirdiler. İran ordusunun müdahalesi Sovyet askeri tarafından engellendi.
Azerbaycan Halk Meclisi toplandı; özerk bir cumhuriyet kurulması kararı alındı.
12 Aralık 1945’te, Özerk Azerbaycan Cumhuriyeti ilan edildi.
Stalin, İran’da Azeri Türk kartını oynuyordu…

MAHABAD
22 Ocak 1946’da, Ruslar Mahabad’da geniş bir katılımlı bir toplantı düzenlediler. Aşiret liderleri, Molla Mustafa, KDP yöneticleri ve gözlemci Rus subayları bu toplantıda hazırdı.
Burada Mahabad Kürt Cumhuriyeti ilan edildi ve Kürt ulusal bayrağı göndere çekildi.
Kadı Muhammed ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
Rusya, bu kez Kürt kartını oyuna sürmüştü.

Konu açıktı; Boğazlar üzerinde söz sahibi olamayan ve 1917 Ekim ihtilaliyle Ortadoğu’dan çekilmiş olan Sovyet Rusya, İran üzerinden hem Basra Körfezi’ne hem de Ortadoğu’ya inmeyi planlıyordu… İran ise şaşkındı…

PETROL GELDİ SOVYET İŞGALİ BİTTİ
Sovyet işgali sürüyordu. 1942 ittifak anlaşmasına göre, savaşın sonra ermesiyle birlikte, altı ay içinde İran’dan çekilmesi gerekiyordu ama çekilmemiş, üstüne de İran’ın toprak bütünlüğü yok sayarak, biri özerk, diğeri bağımsız iki devlet kurmuştu. Meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. Ekim 1945’te kurulmuş olan Birleşmiş Milletler, böylesi karmaşık bir sorunun altına girmeyi kabul etmeyince, İran yalnız kaldı.

Sovyet Yönetimi’yle doğrudan görüşmeler yoluyla bu meseleyi halletmeye karar veren İran, gizli kalması koşuluyla, 4 Nisan 1946’da, Sovyet Rusya ile bir anlaşma yaptı; Sovyetler İran’dan askerini çekecek, buna karşılık İran petrolleri müşterek işletilecek, %51 hissesi de Sovyetlere verilecekti.Anlaşma imzalandı; 1946 Mayısında, Sovyet askeri işgale son verip İran’dan tamamen çekildi.

SOVYET RUSYA ÇEKİLİYOR
Sovyet işgali sona ermişti; Şah Rıza Pehlevi’nin ordularını hem Mahabad’a hem de Azerbaycan’a karşı harekete geçirmemesi için artık bir neden kalmamıştı. Kasım 1946’da, İran ordusu ülkede hükümet otoritesinin tesis edileceğini bildirerek önce Azerbaycan üzerine yürüyüşe geçti.

Azerbaycan ordusu silahlı direniş kararı almıştı; çatışmalar başladı. Rusya İran’dan yana tavır aldı. Bir yanda İran orduları, öte yanda Herki ve Şikak Kürt aşiretlerinin Tebriz’e saldırması üzerine Azerbaycan’da tam bir bozgun yaşandı; İran ordusu Tebriz’e girmiş, Azerbaycan insanı canlı hedef yapılmıştı.
13 Aralık 1946’da, Azerbaycan Cumhuriyeti yıkıldı.

Sovyet Yönetimi’nin 12 Aralık 1945’te kurduğu bu Türk devletinin varlığı ancak bir yıl sürmüştü. Aynı Rusya, ABDİngiltere ile anlaşma sağladıktan sonra kendi kurduğu bu devleti yine kendisi yok etmişti.

Bununla birlikte Rusya, İngiltere’ye karşı Türk kartını iyi oynamıştı. Böylece bu bölgede bir Türk devletinin her zaman kurulabileceğini göstermiş, Kafkaslarda çizdiği bu örnekten yola çıkarak bir Türk kartını hem İran’a ve hem de İngiltereABD’ye karşı her zaman kullanabileceğini de işaret etmişti. Beklenen tek şey artık buna uygun bir ortamın ortaya çıkması olacaktı, kim bilir ne zaman…
Sıra Mahabad’a gelmişti…

MAHABAD YIKILIYOR
13 Aralık’ta, İran ordusundan General Humayuni ile Kadı Muhammed arasında görüşmeler başlatıldı. Molla Mustafa İran ordusuyla çatışırken, Kadı Muhammed ise Mahabad’ın kansız bir şekilde teslimi konusunda İran’la anlaşıyordu. Bu haberi alan Molla Mustafa Kadı Muhammed’e gitmiş, önce selam vermiş, sonra tepkisini açığa vurmuştu ama yapacak bir şey kalmamıştı.

Kadı Muhahammed Barzani’ye ‘Allah üzerine yemin’ ettirdi, Kürdistan’ın kurtuluşu için mücadeleye devam etmesi için sözünü aldı ve ‘Alın bunu size emanet ediyorum’ diyerek bazı madalyaları ile Mahabad’ın bayrağını Barzani’ye teslim etti; siyasi Kürt hareketi henüz bitmemişti.Ardından Kadı Muhammed Mahabad Kürt Cumhuriyeti’ni İran ordusu generali Humayuni’ye terk etti.

17 Aralık 1946’da, Azerbaycan’dan dört gün sonra Mahabad Kürt Cumhuriyeti de yıkıldı.
31 Mart 1947’de, Kadı Muhammed, Sadr ve Seyfi Kadı, Çıwarçıra meydanında idam edilecektir. Sovyet Yönetimince 22 Ocak 1946’da kurulan bu Kürt devletinin varlığı bir yıl bile sürmemiş, aynı Sovyet eliyle bu yapay devlet yıkılmıştı.

Bununla birlikte Ruslar, bu bölgede her zaman bir Kürt devletinin kurulabileceğini de göstermişti. Osmanlı’da 1806 Baban beyleriyle başlayan isyanlar bile bir devlete ulaşamazken, Rusların tertibiyle böylesi bir devletin resmi çizilmişti. Bu resim İngilizlerin Şeyh Mahmud Berzenci ile çektirdiği ‘Kürdistan Hükümdarlığı’ resmine benziyordu. Rusların elinde artık Ortadoğu’da hem İran hem de İngilizABD’ye karşı kullanabileceği bir Kürt kartı da vardı. Yeni oyunun başlaması için pek fazla beklenmeyecek, Sovyet Yönetimi Ortadoğu’daki satrancı kendi kurduğu ‘KDP’ taşlarıyla oynamaya devam edecektir…

SONUÇ
İlk büyük harpte Bolşevik İhtilali nedeniyle Sovyet Rusya savaştan çekilmiş dolayısıyla dağıtılan Osmanlı topraklarından pay alamadığı gibi Ortadoğu’ya da inememişti. İkinci Dünya Harbinde İran’ın kuzeyini işgal etmişti ancak Potsdam Konferansı kararı gereğince İran’dan çekildi.

Sovyet Devlet Başkanı Stalin, Türkiye üzerinden sıcak denizlere ve Ortadoğu’ya inmeyi planladı, sırf bu amaçla dostluk anlaşmasını feshedip Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı, üstüne de boğazlardan üs istedi ancak Marshall ve Truman yardımları ekonomik olarak Ortadoğu ülkelerine açılan Amerika, güvenlik şemsiyesi vaadiyle de başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere Ortadoğu’nun kapılarını Sovyet Rusya’ya kapatmayı başardı.

Sovyet Rusya için artık tek yol kalmıştı, o da İran üzerinden Ortadoğu ülkelerine açılmak!.. Bu amaçla Stalin bugün Mesud Barzani’nin partisi olarak bilenen KDP( Kürdistan Demokrat Partisi)’leri kurmaya başladı, Azerbaycan’da, İran’da, Irak ve Suriye’de… Bugünkü KDP’nin elde ettiği siyasi güçte işte Stalin’in böylesi bir katkısı vardır ve Rusya şimdi bu KDP’ler üzerinden yeniden Ortadoğu’ya inmiştir.

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın talebi üzerine Suriye’ye hava, kara ve deniz gücü gönderen Rusya sıcak denizlere böylelikle inmiş ve yarım asır öncesi bağlantıları olduğu KDP’ler üzerinden de Ortadoğu’daki varlığını pekiştirmektedir.

Türkiye’ye gelince…
İkinci Dünya Harbi sonrasında Sovyet tehdidine karşı Amerika’ya tüm kapılarını açan Türkiye hala ABD yörüngesinde sürüklenmeye devam etmekte olup, öte yanda Rusya ile de ilişkiler geliştirmeye çalışmaktadır Ancak unutulmamalıdır ki Sovyet tehdidiyle ABD’ye açılan Türkiye, şimdi tam tersine ABD tehdidine karşı Rusya’yı alternatif görmektedir.

Oysaki bu topraklarda sırtını bir başkasına dayayarak güvenliğini sağlamayı düşünen bir devletin bu coğrafyada yaşayabilmesi mümkün değildir.

Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ