11 izlenme 23 Eylül 2021
 Emekli Albay Erdal Sarızeybek son kitabı ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak’ adlı eserini toplumu ve gelecek nesilleri bilgilendirmek amacıyla Facebook sayfasından yayınlamaya karar verdi. Bu amaçla sarizeybekbilgi.com web adresindeki siteyi aktif hale getirdi ve ilk olarak söz konusu kitabın önsözünü yayınladı.

‘USTA ERDOĞAN’
Kitabın adında geçen ‘Usta’ son 19 yıllık Türk siyasetine yön vermiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Siyasi Tuzak’ olarak adlandırdığı olaylar ise Erdoğan’ın ’yanıldık, aldatıldık, Rabbim affetsin’ dediği Türk Ordusuna karşı kurulan Ergenekon kumpası, derken 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi olaylarını ele alıyor.

‘TARİKAT’
Türkiye’nin hala çözemediği Fetö kumpaslarının iç yüzünü araştıran Sarızeybek, tarihin derinliklerine inerek küresel güç haline gelen Tarikat, onunla bağlantılı ABD ve İsrail ilişkilerinin bugüne kadar gün yüzüne çıkarmayan bağlantıları masaya seriyor ve çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. İşte tarihe not düşülen olaylar, kişiler, yer ve tarihlerin yer aldığı Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak;

'OYUN BELLİ'
"ABD’nin 91 ve 2003 Körfez savaşlarında kaybedenin hep Türkiye olduğu bu süreçte, ABD müttefikliği üzerinden giden Usta’nın nihayetinde Türkiye’yi sınırlarına komşu bir Barzani devletiyle karşı karşıya bırakmış olduğunu biliyoruz ve bu devletin Türkiye’ye tehdit olduğunu da görebiliyoruz. Zaten Usta da söylemişti bunu hatta ‘bu Türkiye’ye ihanettir’ diyerek vurgulamıştı ama iş olup bittikten sonra.

TÜRKİYE'NİN İZLEDİĞİ IRAK VE SURİYE POLİTİKASI İSRAİL'LE ÖRTÜŞÜYOR
Bu gördüğümüz tabloda elbette ki sadece tehdidi görmezden gelmek meselesi yatmıyor. Aynı zamanda İsrail planının kendi içimizden bire bir uygulandığını gösteriyor. Çünkü Özal’ın ardından gelen Usta’nın Körfez savaşlarında ABD’ye verdiği destek, Irak’ta içsavaşa yolaçtı ve ülke etnik ve mezhepsel temelde fiilen parçalandı. 

1982’de yayımlanan İsrail planıyla zaten bu kurgulanmıştı, işte o plan; ‘Bir taraftan petrol zengini olan ancak diğer taraftan parçalanmış bir ülke olan Irak’ın İsrail’in hedeflerine aday olması garantidir. Bizim için Irak’ın feshi, Suriye’nin feshinden bile daha önemlidir. Irak Suriye’den daha güçlüdür. Kısa vadede İsrail’in en büyük tehdidi Irak’ın gücüdür... Osmanlı döneminde Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür. Üç büyük şehir etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve güneydeki Şii bölgeler Sünni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır.’

TÜRKİYE'NİN IRAK VE SURİYE POLİTİKASI ABD İLE ÖRTÜŞÜYOR
Önce Özal ve ardından gelen Usta’nın izlediği siyaset Amerikalının Ortadoğu Projesiyle de bire bir örtüşüyordu. Amerikalı da ‘Irak parçalanmalı ve Kürt devleti kurulmalıdır, diyordu. 

İşte BOP;‘‘Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni ağırlıklı bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük Lübnan’a kıyılarını kaybetmiş olan Suriye ile birleşmeye karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden doğmuş olur. Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet olacaktır’

Türkiye’nin destek verdiği bu ABD öncülüğündeki koalisyon, küresel emperyalist oyunları coğrafyamızda teostratejik savaşlara dönüştürmüştü tıpkı Tevrat ve İncil’de yazılı ayetlerde öngörüldüğü gibi. Böylece yaşanan insanlık trajedisi örtülenmiş ve emperyalist emeller ‘Kutsal Savaş’ örtüsü altına gizlenmişti.

 İşte BOP;‘Eğer büyük Orta Doğu’nun sınırları, kan bağı ve inanç bağının doğal bağlantılarını yansıtacak şekilde değiştirilemez ise, bölgede dökülen kanın bir bölümünün bizim kanımız olmaya devam edeceği hususunu dini bir inanç hususu gibi kabul etmemiz gerekecektir’.

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU POLİTİKASI TEVRAT VE İNCİL'LE DE ÖRTÜŞÜYOR
Yine Türkiye’nin verdiği destekle Ortadoğu’da oynanmakta olan bu teostratejik savaşlar en ağır trajediyi Irak halkına yaşatmıştı ki hala yaşıyor. İşte Tevrat; ‘“Ey Babil, erden kız, in aşağı, toprağa otur… Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim... Onu durduracak büyü yok elinde, başına gelecek belayı önleyemeyeceksin. Üzerine ansızın hiç beklemediğin bir yıkım gelecek… Gençliğinden beri alışveriş ettiğin herkes kendi yoluna gidecek, seni kurtaran olmayacak.’ 

Özal ve Usta’nın ABD yörüngesindeki siyaseti en çok da Hristiyan ve Yahudi toplumunu sevindirmişti. İşte İncil, işte Babil; “Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu: ‘Gel’ dedi, ‘Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim’… ‘Büyük Babil, Dünya Fahişelerinin ve İğrençliklerinin Anası’… Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar.’ 

BUNU NASIL AÇIKLAYACAĞIZ 
Hepsini topladığımızda Özal ve ardından gelen Usta’nın Körfez savaşlarında ABD’ye verdiği desteğin ve izlediği siyasetin İsrail planı ve Amerikalının BOP’uyla bire bir örtüştüğünü görmemek için artık gözlerimizin önüne perde çekilmiş olduğunu kabul etmek gerekiyor. Düşününüz Müslüman bir ülke olmamıza karşın izlenen bu siyasetin Tevrat ve İncil’de bu coğrafya için öngörülen ayetlerle de bire bir örtüştüğünü görüyoruz ve destekliyoruz, bunu nasıl açıklayacağız?

YASALAR ÖNÜNDE HESAP SORULMASI GEREKİYOR
Şimdi önümüzde dağ gibi bir Özal örneği var iken, siz kalkıp aynı ABD’ye aynı desteği vermekle aynı siyaseti kararlılıkla izler iseniz, bugün çıkıp da ortaya ‘ben yanılmışım’ demenizin hiçbir anlamı yoktur. Üstelik ‘Yanılmışım’ demekle üzerindeki sorumluluk düşmüyor aksine ağırlaşıyor. 

Yine önümüzde Özal’ın 93’te yaptığı PKK terör örgütüyle yaptığı ateşkes örneği var iken, bunun sonucunda Türkiye’de köylerin köylülerin nasıl yakılıp yıkıldığı var iken, siz kalkıp da ‘açılım, barış kardeşlik süreci’ diyerek hala bu siyaseti aynı kararlılıkla izlerseniz, bugün ortaya çıkıp da ‘bağımsızlık referandumunu yapan Barzani Türkiye ihanet etmiştir’ demenizin bırakın bir anlamı olmasını aksine gelişen bu durum artık sizi yasalar önünde sorumlu kılıyor.

BU İŞ YÜCE DİVAN'A GİDER
Hal ve gerçek bu iken, eğer ki siz resmen ‘bağımsız bir Kürt devleti Türkiye’ye ihanettir’ diyerek bu devletin ortaya çıkışını bir varlık ve beka sorunu olarak görüyorsanız ve bu tehdidi yok etmek yerine, bile bile aldığınız karar ve yaptığınız uygulamalarla bu projeyi bizzat siz destekliyorsanız, işte bu noktada size verilmiş olan ‘Usta’ sıfatı çok farklı bir anlama bürünür. Çünkü bu Kürdistan Türkiye’nin değil başta İngilizlerin, ardından İsrail’in ve şimdi Amerika’nın Kürdistan’ıdır ve Türkiye’yi parçalamak adına işletilen küresel bir projedir!

Geldiğimiz bu noktada kod Ergenekon kumpasıyla ‘Türk Ordusu neden hedef alındı’ sorusu da kendine akıl ve mantık düzleminde bir cevap bulabiliyor. Çok açık bir yürekle, bu küresel projenin önünde tek engel Türk Ordusu görüldüğü için hedef olmuştur, diyebiliriz.

Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ